13.9.06

ocupacións

estes días a vida éncheseme con outras ocupacións.
xa haberá tempo para ocuparse destes fillos.