30.1.06

correo

despois dunha semana acatarrada, un novo poema.

16 comentarios:

Blogger Desorde dixo...

ufff! neno:
esto é un poema-conto do máis tráxico
joer...

30/1/06 18:25  
Blogger edu dixo...

onde estará o límite entre o poema e o relato?

é importante?

31/1/06 08:54  
Blogger Desorde dixo...

non, eso non é o importante. só lle preocupa aos dinosaurios e aos fascistas. creo.

31/1/06 20:20  
Blogger edu dixo...

vale. a súa resposta, por terminante, parece pechar toda discusión.

pero eu estaba interesado, de todos os xeitos, en escoitar opinións que superasen o a (in)utilidade práctica do debate e axudasen a dilucidar que é un poema, que é lírico, ...

esas cousas

1/2/06 13:39  
Blogger llll dixo...

mi má!

1/2/06 13:49  
Blogger Veloso dixo...

Antes de ler os comentarios, estaba a pensar "este poemas parecen máis ben pequenos relatos, algún case ao estilo de Monterroso. É imposible dar unha definición tallante. Poderiamos falar do predominio do narrativo, aparentemente máis propio da prosa que do verso, ou da rebelión ortográfica, cousa talvez poética, pero non chegariamos a ningún acordo. Ao final, o dato incontestable, un pouco desconcertante de tan absurdo, é que a poesía é aquela arte literaria que non aproveita o renglón ata o final.

1/2/06 16:09  
Blogger Veloso dixo...

Engado, con ánimo de encher espazo con opinións irrelevantes, que os poemas Indecisión, Liña 41, Correo e Esperar parecen membros dunha mesma familia, case variacións -moi ben harmonizadas, por certo- sobre unha mesma base melódica. Pudor, en cambio, aínda que participa do ton narrativo dos outros, ten unha vida propia que o fai especialmente intenso e, para o meu gusto, interesante. Das outras composicións, quedo con A sombra, pequena e fermosísima peza de poesía. Ah, por suposto, todo isto non deixa de ser unha opinión.

1/2/06 17:15  
Blogger Desorde dixo...

ah! é q fixeches dúas preguntas:
a do límite e a importancia. só respostei á segunda, dando por feito q os límites, como Vd. ben amosa, son difusos, variables e acomodaticios.
quizías valga: narración/descripción vs. suxestión
... pode ser?

1/2/06 18:07  
Anonymous Anónimo dixo...

Pensade unha cousa: a odisea era en verso, pero ao mesmo tempo era un relato.
E falamos, pufff, de hai polo menos cen anos :P.

Logo aconteceu que alguén (non sei quen foi) decidiu pasar olimpicamente da métrica para escribir os seus relatos.

Así que o raro foi precisamente iso: escribir aproveitando todo o renglón. Xa me diredes cal podía ser o sentido estético diso. Aquilo tivo que parecer un pouco trapalleiro naqueles tempos.

Así que non creo que os poemas deste blog, por achegarse á narrativa, deixen de ser fieis á poesía. Todo o contrario.

1/2/06 21:18  
Blogger edu dixo...

ben, apunta arsenio que a "narrativa" tamén pode ser en verso cun exemplo incontestábel.

poderíase xustificar pola contraria: que asociando poesía a verso deixamos fóra a prosa poética (e pepe cáccamo vaise cabrear).

evidentemente non deben ir por aí os tiros.

canto á "rebelión ortográfica", máis aló de que en realidade non me pareza máis que unha pequena rebeldía pero non unha rebelión, creo que a narrativa é tan bo terreo para as rebelións coma a poesía (hai centos de bos exemplos).

interésame a idea que suxire desorde: suxestión. non digo que estea alí a definición de poesía pero si unha característica importante: o texto narrativo deixa menos baleiros có poema. o poema constrúese sobre todo de ocos, de suxestións e non de afirmacións, de espazos para a recreación máis que de procesos de asimilación.

2/2/06 15:17  
Blogger Desorde dixo...

continuando coa tese, supoño que a narrativa deixa moi pouco marxe ao lector, mentres que precisamente a poesía dalle 'todo' o marxe.
así, un narrador é un autor propiamente dito, mentres q un poeta non é máis que, no mellor dos casos, un co-autor....
un sería un guía e outro un taquillero...

2/2/06 18:02  
Blogger caravelete dixo...

Desde logo o de non aproveitar o renglón ata o final non é (os códices medievais non o facían, a actual forma de edición deses poemas faise atendendo á métrica e a rima, non a como están escritos nos códices, por ex.). Trasladando o "problema" ó lector (como tenden a facer as estéticas actuais) poderíase difinir a poesía como aquilo que un lector identifique como poema, e isto non "escaquea" a cuestión, é que o concepto "poema" é unha construcción colectiva e diacrónica que se actualiza con cada escritor e con cada lector, e que se define por oposición ó que non o é. Eu creo que non hai unha definición senón o recoñecemento duns límites, unha fronteira para o que o é e o que non o é. Esta fronteira non está no mesmo sitio para todos, pero si que está moi preto (case todo o mundo identificaría como poema os mesmos textos), polo tanto é algo que está socialmente moi claro, ainda que teñamos dificultades para definilo.

3/2/06 08:23  
Anonymous Anónimo dixo...

Teño unha dúbida técnica:
por que pos "narrativa"? é máis correcto dicir prosa?

5/2/06 12:55  
Blogger edu dixo...

ben, eu non sería tan drástico como desorde. non diría que a narrativa deixa "moi pouca marxe" ao lector.

en todo caso, si, creo que na construción do texto poético hai máis ese diacronismo ao que se refire caravelete.

canto á claridade ou non da fronteira. supoño que hai textos nos que poucos hoxe estarían en desacordo sobre a súa condición de poemas ou relatos, pero sospeito que o límite é bastante máis difuso noutros casos. eu mesmo téñoo experimentado en debates de obradoiro literario.

canto a "narrativa" ou "prosa". digamos que narrativa utilízoa aplicada a xénero literario (como utilizaría "poesía" ou "teatro")) mentres que prosa enténdoa como descrición formal (contraposta a "verso").

tal vez o erro estea en contrapoñer poesía e narrativa. se podemos falar de narrativa poética ou poema narrativo será que os atributos que fan que un texto sexa un poema poden convivir cos que fan que un texto sexa narrativo.

6/2/06 17:43  
Anonymous Anónimo dixo...

Vale, profe.
Xa nunca máis digo: hoxe traio un texto en "narrativa" :P

6/2/06 21:42  
Anonymous Anónimo dixo...

glups!

22/2/06 09:56  

Enviar um comentário

<< Home