13.6.06

pechado por reflexión

finalmente decidín poñerlle o peche ao proceso de escrita do libro.
agora estou deixándoo levedar soíño para, dentro dalgunhas semanas, recoller todo o material e os comentarios recibidos e poñerme a traballar seriamente na corrección dos textos.
será unha tarefa complicada, penso, por iso quero ser estricto neste período de repouso así podo enfrontarme cos textos cun mínimo de distancia sempre tan difícil de acadar.
non sei cando nos veremos, que diría rosalía. agosto?